Accessibility icon

Obavijest o održavanju Javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Kanfanar Istok (UPU1)

Objavljeno: 6. prosinca 2022. u kategoriji

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17,114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Kanfanar (KLASA: 021-01-22-01/17, URBROJ: 2171/03-01-22-03 od 05. prosinca 2022. godine, daje se

 

 

OBAVIJEST

o održavanju Javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja

Kanfanar Istok (UPU1)

 

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Kanfanar Istok (UPU1) provesti će se od 15. prosinca 2022. do 13. siječnja 2023. godine.

 

  1. Uvid u prijedlog Plana moći će se, u vrijeme trajanja Javne rasprave, izvršiti u prostoriji Jedinstvenog Upravnog Odjela Općine Kanfanar, svakog radnog dana od 08 do 11 sati, te na mrežnim stranicama Općine Općine Kanfanar kanfanar.hr

 

  1. Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Kanfanar Istok (UPU1) održati će se u vijećnici Općine Kanfanar u Kanfanaru 19. prosinca 2022. godine s početkom u 12:00 sati.

 

  1. Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana:

– upisom u knjigu primjedbi i prijedloga u Jedinstvenom upravnom odjelu

– upisom u zapisnik o javnom izlaganju

– dostavom putem pošte na adresu: Općina Kanfanar Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar.

 

  1. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o Javnoj raspravi.

 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar

 

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređanja KANFANAR ISTOK

OBAVIJEST o održavanju javne rasprave

1 Kanfanar Istok TEKST

1.Namjena povrsina-Model

2 OBRAZLOZENJE Kanfanar Istok

2.1.Promet-Model

2.2 Elektronicke komunikacije-Model

2.3 Elektroenergetika-Model

2.4 Vodoopskrba-Model

2.5 Odvodnja-Model

3 SAZETAK za JAVNOST Kanfanar Istok

3. Uvjeti koristenja_oblici-Model

3. Uvjeti koristenja_oblici-Model

4. Nacin gradnje-Model

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital