Accessibility icon

Komunalni redar

Komunalno i prometno redarstvo za Općinu Kanfanar ustrojeno je kao zajednička služba za općine Kanfanar, Bale i Žminj, sa sjedištem u Općini Bale, na adresi Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.

Komunalni redar

Jasmin Nanić, 099/4776969, redarstvo@bale-valle.hr

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital