Accessibility icon

Prostorni plan

Urbanistički plan uređenja naselja Kanfanar Istok

Grafički dio 

 

Urbanistički plan uređenja Industrijske zone Kamenolom Kanfanar-Jug

Urbanistički plan uređenja poslovne zone Okreti (K)

 

IV. izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine

Grafički dio:

III. izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine

Grafički dio:

 

II. izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine

Grafički dio:

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital