Accessibility icon

Popis lokacija reciklažnih dvorišta i zelenih otoka

Zajedničko reciklažno dvorište

Temeljem Sporazuma o zajedničkom korištenju reciklažnog dvorišta između Grada Rovinja, Općine Kanfanar i Komunalnog servisa d.o.o. žiteljima Općine Kanfanar je omogućeno korištenje reciklažnog dvorišta koji se nalazi u Rovinju, Cesta za Rovinjsko selo 2/c, a upisan je u Očevidnik reciklažnih dvorišta Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH pod brojem REC-39.

U reciklažnom dvorištu vrši se prikupljanje i privremeno skladištenje korisnog otpada koji je naveden u Prilogu 1.

U reciklažnom dvorištu ne prikuplja se i ne vrši se privremeno skladištenje građevinskog otpada i drugih vrsta otpada koje nisu navedene u prilogu 1.

Lokacije zelenih otoka

Žiteljima Općine Kanfanar omogućeno je osim prikupljanja odvojenog otpada na kućnom pragu i putem 4 „Zelenih otoka“ koji su postavljeni na slijedećim lokacijama:

  • Parkiralište „Vala“ u Kanfanaru (spremnik za papir, PET-MET, staklo i staru obuću i odjeću)
  • Željeznička stanica u Kanfanaru (spremnik za papir, PET-MET i staklo)
  • Kod Područne škole Sošići (spremnik za papir, PET-MET i staklo)
  • Kod stare autobusne stanice u Brajkovići (spremnik za papir, PET-MET i staklo)

Komunalna infrastruktura Općine Kanfanar

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital