Accessibility icon

Postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama

Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama  (Službeni glasnik Općine Kanfanar br.04 /18) podrobnije se propisuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, kao i način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Kanfanar.

Općina Kanfanar je poslove higijeničarske službe (hvatanje životinja) povjerila Komunalnom servisu d.o.o. Rovinj. Obavljanje ovih poslova u potpunosti se financira iz Proračuna općine Kanfanar. Obavljanje poslova čuvanja napuštenih i izgubljenih životinja osigurava pri privatnom skloništu za životinje Val dei Saresi u Rovinju.

Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se životinja odmah može vratiti vlasniku. Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku. Sve troškove skloništa za primljenu životinju ako se ne može utvrditi vlasnik financira Općina Kanfanar.

Psi  i  mačke se u pravilu udomljavaju ukoliko je posjednik životinje nepoznat.

Kontakti:

Komunalni servis d.o.o. Rovinj (higijeničarska služba)

 • Trg na Lokvi 3/a
 • Tel: 052/ 813-230 ili 813-068
 • Mob: 099/235 30 37 (g. Slavko Radetić)

Sklonište za životinje

 • Uslužni obrt „Val dei Saresi“
 • Val dei Saresi bb
 • Mob: 0912017529
 • Miljenko Košara

 

Za poslove veterinarsko-zdravstvenog reda na području Općine Kanfanar zadužena je Veterinarska bolnica Poreč d.o.o., s kojom je Općina Kanfanar sklopila ugovor.

Poslovi veterinarsko-zdravstvenog reda obuhvaćaju:

 • prikupljanje , hvatanje i prijevoz slobodno živućih mačaka na poziv voditelja nadležnog općinskog tijela,
 • smještaj i hranjenje i zbrinjavanje napuštenih pasa i mačaka lutalica u propisanim prostorima sukladno Pravilniku o uvjetima koje moraju zadovoljavati higijenski servisi i skloništa za životinje ( NN 110/04), te Zakona o zaštiti životinja (NN 109/17),
 • vođenje propisane evidencije o preuzetim slobodno živućim mačkama,
 • kastraciju i sterilizaciju uhvaćenih mačaka,
 • stacionarno liječenje slobodno živućih mačaka nakon operativnih zahvata,
 • pronalaženje udomitelja za slobodno živuće mačke ili vraćanje u okoliš ako je isti primjeren za njihov povrat,
 • podnošenje mjesečnih izvještaja u tekućoj godini,
 • veterinarsku zaštitu životinja sukladno čl.63. Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17) u što spada:                                     
  1. cijepljenje pasa i mačaka protiv zaraznih bolesti
  2. označavanje steriliziranih i kastriranih mačaka sukladno Zakonu
  3. dehelmintizacija  mačaka i čišćenje od vanjskih parazita
  4. liječenje bolesnih životinja

 

Za gore navedene poslove/usluge, stranke se mogu obratiti na sljedeće kontakte:

Tel: 052/432-128, 052/453-491

E-mail: info@veterina-porec.com

 

Odluka-kućni ljubimci Kanfanar 2018

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital