Accessibility icon

Postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama

Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama  (Službeni glasnik Općine Kanfanar br.04 /18) podrobnije se propisuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, kao i način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Kanfanar.

Općina Kanfanar je poslove higijeničarske službe (hvatanje životinja) povjerila Komunalnom servisu d.o.o. Rovinj. Obavljanje ovih poslova u potpunosti se financira iz Proračuna općine Kanfanar. Obavljanje poslova čuvanja napuštenih i izgubljenih životinja osigurava pri privatnom skloništu za životinje Val dei Saresi u Rovinju.

Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se životinja odmah može vratiti vlasniku. Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku. Sve troškove skloništa za primljenu životinju ako se ne može utvrditi vlasnik financira Općina Kanfanar.

Psi  i  mačke se u pravilu udomljavaju ukoliko je posjednik životinje nepoznat.

Kontakti:

Komunalni servis d.o.o. Rovinj (higijeničarska služba)

  • Trg na Lokvi 3/a
  • Tel: 052/ 813-230 ili 813-068
  • Mob: 099/235 30 37 (g. Slavko Radetić)

Sklonište za životinje

  • Uslužni obrt „Val dei Saresi“
  • Val dei Saresi bb
  • Mob: 0912017529
  • Miljenko Košara

Odluka-kućni ljubimci Kanfanar 2018

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital