Accessibility icon

Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI INTERNETSKIH STRANICA OPĆINE KANFANAR

Općina Kanfanar obvezan je osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežne stranice unutar domene kanfanar.hr.

STATUS USKLAĐENOSTI

Mrežne stranice Općine Kanfanar djelomično su usklađene Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjen je dio europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), i to na sljedeći način:

Pristupačnost na mrežnoj stranici www.kanfanar.hr je osigurana dodavanjem postavke pristupačnosti. Ova postavka omogućuje mrežnoj stranici www.kanfanar.hr da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines), te Zakonom o pristupačnosti.

Postavka pristupačnosti može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u zaglavlju mrežne stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak da se izbornik pristupačnosti potpuno učita. Nakon što se izbornik potpuno očita, možete odabrati tri ponuđene opcije (uključenje povećanja teksta (veći font), uključenje većeg kontrasta ili uključenja fonta prilagođenog disleksičarima (OpenDyslexic)) te nakon odabira spremiti postavke.

Mrežna stranica Općine Kanfanar optimizirana je za novije generacije Internet preglednika:

 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Ovisno o pregledniku i vrsti pomoćne tehnologije, može doći do manjih odstupanja u prikazu

stranice.

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • pojedini Microsoft Office dokumenti su objavljeni u obliku koji nije čitljiv čitaču

ekrana;

  • dio slika nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • pojedine poveznice nemaju prikladne opise i ne pružaju konkretne informacije o sadržaju na koji vode;
  • u padajućem izborniku nije moguće tipkovnicom otvarati drugu razinu izbornika
  • dimenzija pojedinih klikabilnih elemenata (uključujući razmak između njih) nije dovoljno velika kako bi omogućila jednostavno korištenje osobama s ograničenim motoričkim sposobnostima

PODIZANJE RAZINE PRISTUPAČNOSTI

Općina Kanfanar će u najvećoj mogućoj mjeri provoditi korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja mrežnih stranica www.kanfanar.hr. Korekciju će provoditi tvrtka Play digital d.o.o. Pazin, a koja i inače održava mrežne stranice Općine.

U daljnjoj nadogradnji mrežnih stranica www.kanfanar.hr implementirat će i sve ostale preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je dana 23. rujna 2020. godine, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene službenika Općine, a u suradnji s održavateljima mrežne stranice.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom

izjavom, da o tome obavijeste Općinu Kanfanar.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Općine Kanfanar korisnici mogu uputiti:

 • putem elektroničke pošte: opcina@kanfanar.hr
 • poštom na adresu: Općina Kanfanar, Službenik za informiranje, Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem      telefona      broj      +385      (0)      1      4609      041      ili      putem      elektroničke   pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital