Accessibility icon

Demografska obilježja

U dugoj povijesti Općine zabilježene su brojne i velike demografske promjene izazvane isto tako brojnim i često dramatičnim političkim i ekonomskim zbivanjima. Velika prednost Općine nalazi se u stopi povećanja broja stanovnika u 2011., u odnosu na 2001. godinu. Tako, prema Popisu stanovništva DZS-a 2011., na području Općine živi 1.543 stanovnika, od čega 775 žena (50,23%) i 768 muškaraca (49,77%).

 

Stanovništvo Općine Kanfanar

Stanovnici 2001. Stanovnici 2011.
Ukupno Ž M Ukupno Ž M
Kanfanar 1.457 747 710 1.543 775 768

Izvor: DZS Popis stanovništva 2001., Popis stanovništva 2011.

 

Naselja u Općini Kanfanar

Br. Općina/Grad Naselja po abecedi Broj stanovnika 2001 Broj stanovnika 2011
1 Kanfanar Barat 69 60
2 Brajkovići 84 94
3 Bubani 53 58
4 Burići 81 35
5 Červari 41 37
6 Dubravci 10 8
7 Jural 15 20
8 Kanfanar 473 507
9 Korenići 40 29
10 Kurili 31 38
11 Ladići 40 34
12 Marići 121 140
13 Maružini 78 83
14 Matohanci 69 87
15 Mrgani 45 36
16 Okreti 38 40
17 Putini 46 69
18 Sošići 57 61
19 Šorići 41 84
20 Žuntići 25 25

Izvor: DZS Popis stanovništva 2001., Popis stanovništva 2011.

 

Na području Općine Kanfanar živi 291 osoba mlađa od 19 godina, što čini udio u ukupnom stanovništvu od 18,86%. Istovremeno, osoba starijih od 60 godina ima 399, što čini udio od 25,86%.

 

Kontingent stanovništva Općine Kanfanar

Ukupno Br. stanovnika u dobi 0-19 godina Radni kontigent

žene (15-59)

muškarci (15-64)

60  godina i više Prosječna starost
Ukupno 1.543 291 1.025 399 43,5
M 768 145 535 171 41,8
Ž 775 146 490 228 45,1

Izvor: DZS Popis stanovništva 2001., Popis stanovništva 2011.

 

Prema Popisu stanovništva DZS 2011., prirodni prirast iznosi -19 uz vitalni indeks od 34,5.

Na području Općine Kanfanar, prema Popisu stanovništva 2011. DZS, živjelo je 295 osoba s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, što čini udio od 18,5% u ukupnom broju stanovnika.

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital