Accessibility icon

Popis vijećnika

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Kanfanar:

  • Ivana Maružin, HSLS
  • Marko Jelenić, HSLS
  • Sebastijan Marić, HSLS
  • Eni  Rabar, HSLS
  • Karin Matuhanca, HSLS
  • Josipa Marić, HDZ
  • Mihael Sošić, HDZ
  • Ivica Pokrajac, IDS
  • Patricia Radetić, IDS

Predsjednica Općinskog vijeća:

  • Ivana Maružin, HSLS

Datoteke:

Poslovnik općinskog vijeća Općine Kanfanar

Odluka o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća 2013

 

Sukob interesa Općinsko vijeće

OBVEZE ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U SVRHU SPRJEČAVANJA SUKOBA INTERESA

 

Člankom 4. stavak 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj: 143/21) član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5 % ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

Popis udjela objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Člankom 4. stavak 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana obavijestiti predstavničko tijelo o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnaša dužnost člana predstavničkog tijela te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je ta jedinica osnivač ili član.

 

OBAVIJESTI ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA:

Član Općinskog vijeća: Sebastijan Marić

Datum dostave obavijesti: 16.6.2023.

Naziv poslovnog subjekta: OPG Sebastijan Marić

Vlasništvo: nositelj OPG-a

 

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital