Accessibility icon

Kontakt

Općina Kanfanar

  • Adresa: Trg Marka Zelka 6, 52352 Kanfanar
  • OIB: 67683397343
  • Tel: 052 825 003
  • Fax: 052 825 044
  • E-mail: opcina@kanfanar.hr
Načelnik Općine Kanfanar Sandro Jurman nacelnik@kanfanar.hr
Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Emanuel Červar, dipl. oec. procelnik@kanfanar.hr
Viši stručni referent za proračun i financije Sonja Udovičić Mišan dipl.oec. racunovodstvo@kanfanar.hr
Administrativni referent Rozana Trošt oec. opcina@kanfanar.hr

 

Komunalno i prometno redarstvo

Komunalno poduzeće Limska draga d.o.o.

Turistička zajednica Općine Kanfanar

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital