Accessibility icon

Sjednica Općinskog vijeća 14.

Objavljeno: 28. veljače 2023. u kategoriji

U  ponedjeljak  6. ožujka 2023. godine s početkom u 19,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kanfanar održat će se 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz sljedeći dnevni red:

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
 2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Kanfanar istok,
 3. Odluka o izradi 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar,
 4. Vijećnička pitanja, prijedlozi i primjedbe,
 5. Izvješće Mandatnog povjerenstva,
 6. Prisega vijećnika Općinskog vijeća,
 7. Proračun Općine Kanfanar za 2023. godine,
 8. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2023. godinu,
 9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2023. godinu,
 10. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2023. godinu,
 11. Program društvenih djelatnosti na području Općine Kanfanar u 2023. godini,
 12. Socijalni program Općine Kanfanar za 2023. godinu,
 13. Odluka o utvrđivanju financijskog izvještaja Kanfanar odvodnje d.o.o.
 14. Odluka o raspodjeli dobiti 2022. godine Kanfanar odvodnje d.o.o.
 15. Odluka o davanju razrješnice Upravi društva Kanfanar odvodnja d.o.o. u 2022. godine,
 16. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 2023. godinu,
 17. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite u 2022. godini za Općinu Kanfanar,
 18. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz proračuna Općine Kanfanar za 2023. godinu,
 19. Odluka o donošenju dopune popisa jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kanfanar,
 20. Odluka o otuđivanju nekretnine u vlasništvu Općine Kanfanar neposrednom prodajom,
 21. Odluka o prodaji nekretnine,
 22. Razno.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital