Accessibility icon

Javno savjetovanje o Nacrtu Provedbenog programa Općine Kanfanar 2021.-2025.

Objavljeno: 5. listopada 2021. u kategoriji

Otvoreno je javno savjetovanje o Nacrtu Provedbenog programa Općine Kanfanar 2021.-2025.

Sukladno Zakonu o strateškom planiranju i upravljanju razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 123/17, članak 26.) Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave su kratkoročni akti strateškog planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave. Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat. Određuje razvojni smjer Općine za sljedeće 4 godine.

Slijedom toga, pozivamo naše građane, cjelokupnu zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju strateškog akta te da do 18.10.2021. dostave svoje sugestije i komentare na nacrt dokumenta.

Komentari se dostavljaju na e-mail adresu: opcina@kanfanar.hr

 

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE KANFANAR ZA RAZDOBLJE 2021-2025. GODINE

OPĆINA KANFANAR – PRILOG 1 – TERMINSKI AKCIJSKI I FINANCIJSKI PLAN PROVEDBE RAZVOJNIH MJERA

OPĆINA KANFANAR – PRILOG 2 – STRATEGIJA SAVJETOVANJA

OPĆINA KANFANAR – PRILOG 3 – KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA I KOMUNIKACIJSKI AKCIJSKI PLAN KANFANAR

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital