Accessibility icon

Sjednica općinskog vijeća 20.

Objavljeno: 15. ožujka 2024. u kategoriji

U utorak 19. ožujka 2024. godine s početkom u 19:30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kanfanar održat će se 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz sljedeći dnevni red:

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
 2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i primjedbe,
 3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2024. godinu,
 4. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2024. godinu,
 5. Socijalni program Općine Kanfanar za 2024. godinu,
 6. Program društvenih djelatnosti na području Općine Kanfanar za 2024. godinu,
 7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 203. godinu,
 8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2023. godinu,
 9. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za 2023. godinu,
 10. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Kanfanar odvodnje d.o.o. za 2023. godinu,
 11. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Kanfanar i Plana zaštite od požara za Općinu Kanfanar,
 12. Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kanfanar za 2024. godinu,
 13. Izvješće sustava civilne zaštite za područje Općine Kanfanar u 2023. godini,
 14. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 2024. godinu,
 15. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za razdoblje 2024. do 2028. godine,
 16. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz proračuna Općine Kanfanar za 2024. godinu,
 17. Razno.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital