Accessibility icon

Sjednica Općinskog vijeća 2/2017.

Objavljeno: 24. ožujka 2017. u kategoriji

 

U srijedu, 29. ožujka 2017. godine sa početkom u 19,00 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 2/2017. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 

 

1.   Verifikacija zapisnika sa 01/2017. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar

2.   Godišnji obračun Proračuna Općine Kanfanar za 2016. godinu,

3.   Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2017. godinu,

4.   Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2016. godinu,

5.   Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2016. godinu,

6.   Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za 2016. godinu,

7.   Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 2016. godinu,

8.   Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kanfanar za 2017. -2019. godinu,

9.   Operativni i financijski Izvještaj komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar za 2016. godinu,

   A) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu,

   B) Odluka o raspodjeli dobiti za 2016. godinu,

   C) Odluka o davanju razrješnice upravi društva Limska draga d.o.o. Kanfanar za 2016. godinu,

   D) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Limske drage d.o.o. Kanfanar za 2016. godinu,

10.   Odluka o prihvaćanju ponuda za kupnju nekretnina,

11.   Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „izgradnja II faze vatrogasnog doma DVD-a Kanfanar“ na k.č. 4310 k.o. Kanfanar u naselju Kanfanar unutar mjere 07 „temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“  iz programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014-2020.,

12.   Razno. 

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital