Accessibility icon

Sjednica Općinskog vijeća 2/2017.

Objavljeno: 26. lipnja 2017. u kategoriji

 

U četvrtak, 29. lipnja 2017. godine sa početkom u 20,00 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 2/2017. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 02/2017. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

2. Verifikacija zapisnika sa prve konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

3. Svečana prisega člana Općinskog vijeća,

4. Odluka o porezima Općine Kanfanar,

5. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Kanfanar,

6. Odluka o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar,

7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra k.č. 3235/1 k.o. Sošići,

8. Odluka o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kanfanar:

  A) Odluka o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i druge opće akte,

  B) Odluka o imenovanju Komisije za proračun, financije i gospodarstvo,

  C) Odluka o imenovanju Komisije za predstavke i pritužbe građana,

  D) Odluka o imenovanju Komisije za društvene djelatnosti,

  E) Odluka o imenovanju Komisije za zdravstvo i socijalnu skrb,

  F) Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu općinskih nagrada i priznanja

9. Razno. 

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital