Accessibility icon

Sjednica Općinskog vijeća 09/2015.

Objavljeno: 16. studenoga 2015. u kategoriji

 

U utorak, 17. studeni 2015. godine sa početkom u 19,00 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 09/2015. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 

1. Verifikacija zapisnika sa 08/2015. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

2. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade,

3. Odluka o otuđivanju nekretnine u vlasništvu Općine Kanfanar,

4. Odluka o prihvaćanju ponuda za kupoprodaju nekretnina,

5. Zahtjev Adris grupe d.d. Rovinj,

6. Odluka o imenovanju člana uprave – direktora Limske drage d.o.o. Kanfanar,

7. Razno. 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital