Accessibility icon

Sjednica Općinskog vijeća 07/2013.

Objavljeno: 10. prosinca 2013. u kategoriji

U ponedjeljak, 16. prosinca 2013. godine sa početkom u 18,00 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 07/2013. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:
 

1.    Verifikacija zapisnika sa 06/2013. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
2.    Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2013. godinu,
3.    Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2013. godinu,
4.    Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar u 2013. godine,
5.    Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Kanfanar,
6.    Plan mreže predškolskih ustanova na području Općine Kanfanar,
7.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom,
8.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje,
9.    Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Kanfanar,
10.    Odluka o privremenom financiranju Općine Kanfanar za 2014. godinu,
11.    Razno.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital