Accessibility icon

Sjednica Općinskog vijeća 01/2014.

Objavljeno: 7. veljače 2014. u kategoriji

U utorak, 11. veljače 2014. godine sa početkom u 18,30 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 01/2014. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 

1.Verifikacija zapisnika sa 07/2013. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

2.Prezentacija projekta Glamping u Općini Kanfanar,

3.Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta,

4.Prijedlog Općinskog državnog odvjetništva o izdavanju tabularne izjave,

5.Operativni i financijski Plan komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o.,

6.Odluka o broju članova Nadzornog odbora društva sa ograničenom odgovornošću Limska draga,

7.Odluka o pravu na naknadu članova Nadzornog odbora Limska draga d.o.o.

8.Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Limska draga d.o.o.,

9.Razno. 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital