Accessibility icon

Raspisan natječaj za upis djece u vrtić

Objavljeno: 22. svibnja 2012. u kategoriji

PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ I JASLICE NEVEN ROVINJ –             
ISTITUZIONE PRESCOLARE GIARDINO E NIDO D´INFANZIA NEVEN ROVIGNO

Rovinj, Fontera b.b.

 

Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07), članka 4. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće na području Grada Rovinja («Službeni glasnik» Grada Rovinja 1/98) te članka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu prijema i upisa djece u Predškolsku ustanovu od 14.09.1998. godine, Upravno vijeće raspisuje

 

NATJEČAJ
ZA UPIS DJECE U REDOVITI PROGRAM PREDŠKOLSKOG
 ODGOJA I NAOBRAZBE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2012/2013.

 

I.  Raspisuje se natječaj za upis djece u redoviti 10-satni program predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku godinu 2012/2013., te se u skladu s navedenim oglašavaju slijedeća slobodna mjesta za upis:

 

A) MATIČNA ZGRADA u Rovinju, Fontera b.b.
1.) za mlađu jasličku odgojnu skupinu – za djecu rođenu  od:        
01.09.2010. – 31.08.2011.                                                            24 mjesta              
2.) za stariju jasličku odgojnu skupinu – za djecu rođenu  od:  
01.09.2009.-   31.08.2010.                                                          9 mjesta              
3.) za mlađu vrtićku odgojnu skupinu – za djecu rođenu  od:   
  01.09.2008.-   31.08.2009.                                                           7 mjesta             
4.) za srednju vrtićku odgojnu skupinu – za djecu rođenu  od:   
  01.04.2007.-   31.08.2008.                                                               4 mjesta  

      

     B)  P.O. MONDELACO  u Rovinju,
1) za mješovitu vrtićku odgojnu skupinu – za djecu rođenu  od: 
01.04.2006.-   31.08.2008.                       2 mjesta

 

     C)  P.O. VALBRUNA
1) za mješovitu mlađu vrtićku odgojnu skupinu – za djecu rođenu  od: 
01.04.2008.-   31.08.2009.                       2 mjesta
2) za mješovitu stariju vrtićku odgojnu skupinu – za djecu rođenu  od: 
01.04.2006.-   31.03.2008.                                               1 mjesto

        
D) PODRUČNI OBJEKAT U ROVINJSKOM SELU 
1)  za mješovitu mlađu vrtićku odgojnu skupinu – za djecu rođenu  od:
  01.03.2008. – 31.08.2009.                                                             3 mjesta
2.)  za mješovitu stariju vrtićku odgojnu skupinu – za djecu rođenu  od:      
   01.04.2006. – 28.02.2008.                                                      7 mjesta 

           

    E)  PODRUČNI OBJEKAT U KANFANARU
1)  za mješovitu jasličku odgojnu skupinu – za djecu rođenu  od:                         
01.01.2009. – 31.08.2011.                                                              6 mjesta            
2)  za mješovitu vrtićku odgojnu skupinu – za djecu rođenu  od:                         
01.04.2006. – 31.12.2008.                                                              5 mjesta 

   
   F)  PODRUČNI OBJEKAT U BALAMA
1)  za mješovitu vrtićku odgojnu skupinu – za djecu rođenu  od:                         
01.04.2006. – 31.08.2009.                                                              8 mjesta 

 

 

II. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Glasu Istre.

 

III. Zainteresirani roditelj/skrbnik djeteta podnosi prijavu za upis i uključivanje djeteta u jednu od predloženih odgojnih skupina navedenih u točki I. ovog natječaja, a koja je odgovarajuća životnoj dobi  njegova djeteta.

 

IV. Prijave na natječaj se podnose isključivo na propisanom obrascu prijave (upitnik)  koji se preuzima  u tajništvu Predškolske ustanove u Rovinju, Fontera b.b. ili u sjedištu područnih objekata vrtića u Rovinjskom Selu, Kanfanaru i Balama.

 

V. Uz prijavu na natječaj roditelj/skrbnik obvezno prilaže rodni list djeteta iIi izvadak iz matice rođenih (u izvorniku ili preslici), dokaz o prebivalištu na području Grada Rovinja, općina Bale ili Kanfanar za oba roditelja/skrbnika (preslik osobne iskazice roditelja/skrbnika djeteta, odnosno potvrdu o prebivalištu u koliko se to nemože dokazati   osobnom iskaznicom), potvrdu o prebivalištu za dijete u koliko samo jedan od roditelja ima prebivališe na području grada Rovinja ili općina Bale o Kanfanar, presliku dokumenta kojim se dokazuje da je roditelj/skrbnik djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata, potvrda o radnom statusu roditelja/skrbnika ( potvrdu o zaposlenju ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja – u izvorniku ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti – preslik rješenja,obrtnice), dokaz o primanju doplatka na djecu (preslik rješenja za tekuću ili prethodnu godinu), preslik rodnih listova ili izvadaka iz matice rođenih za ostalu djecu u obitelji s troje ili više djece, preslik dokumenta kojim se utvrđuje da je dijete uzeto na uzdržavanje, dokaz o samohranosti roditelja, nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb za djecu iz obitelji u kojoj su poremećeni odnosi, potvrdu ovlaštenog liječnika specijaliste u koliko se radi o djetetu iz obitelji u kojoj je jedan od roditelja /skrbnika bolestan (alkoholizam,razne psihoze i sl.).

 

VI. Prijave na natječaj dostavljaju se osobno na urudžbeni zapisnik Ustanove ili preporučeno poštom na adresu:    
Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice “Neven” Rovinj – Istituzione prescolare Giardino e nido d infanzia “Neven” Rovigno, 52210 Rovinj, Fontera b.b., s naznakom “Prijava na natječaj za upis djece”.  

 

VII. Rezultati natječaja, odnosno utvrđena Lista prioriteta podnijetih zahtjeva za upis biti će objavljena na oglasnim pločama svih objekata Ustanove.u roku od 30 dana od dana isteka natječaja.

 

VIII. Protiv Liste prioriteta može se izjaviti žalba Upravnom vijeću Ustanove u roku od 15 dana od dana oglašavanja Liste na oglasnim pločama Ustanove.

 

                                                                 
UPRAVNO VIJEĆE

 

Klasa: 601-02/12-01/168
Urbroj: 2171-01-19-12-2
Rovinj, 15.05.2012.

NAPOMENA: Natječaj je objavljen 21. svibnja 2012.g

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital