Accessibility icon

Prijave za besplatnu stručnu pomoć konzultanta za prijave na javne pozive

Objavljeno: 3. prosinca 2021. u kategoriji

S ciljem poticanja veće informiranosti o dostupnim izvorima financiranja projekta iz europskih i nacionalnih fondova te omogućavanja pomoći kod prijave projekata, Općina Kanfanar omogućit će pravnim i fizičkim osobama s prebivalištem ili sjedištem na području općine besplatnu pomoć konzultanta u pripremi i prijavi projekta na dostupne javne pozive.

Zainteresirani prijavitelji koji imaju osmišljenu projektnu ideju te ispunjavaju navedene uvjete (prebivalište ili sjedište na području Općine Kanfanar) mogu se prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kanfanar do 13. prosinca 2021. za stručnu pomoć konzultanta, uz navođenje osnovnih podataka:

  • ime i prezime, naziv pravne osobe/obrt ili naziv OPG-a
  • adresa prebivališta ili sjedišta pravne osobe/obrta, ili OPG-a,
  • područje projekta (npr. ruralni razvoj, poduzetništvo…) i kratki opis projektne ideje,
  • naziv javnog poziva na kojega se planira prijaviti projekt,
  • kontakt (e-mail, telefon).

Nakon dostave traženih podataka, zainteresirane će se prijavitelje obavijestiti o načinu, vremenu i mjestu pružanja besplatnih stručnih konzultacija.

Tražene podatke može se dostaviti putem e-maila opcina@kanfanar.hr

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital