Accessibility icon

POZIV KANDIDATKINJAMA ZA PROVJERU ZNANJA

Objavljeno: 9. prosinca 2010. u kategoriji

OPĆINA KANFANAR
Povjerenstvo za provedbu Natječaja
za prijam u službu vježbenika u JUO

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08.), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika u JUO Općine Kanfanar, upućuje

P O Z I V
KANDIDATKINJAMA ZA PROVJERU ZNANJA

Pozivaju se kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar koji je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 132/2010 od 26. studenog 2010. godine

1.    Suzana Aflić,
2.    Kristina Petrović,
3.    Danijela Bilić i
4.    Luana Meden

na provjeru znanja koje će se održati

15. prosinca (srijeda) 2010. godine u 9,00 sati u zgradi općinske uprave, Trg Marka Zeljka 6, Kanfanar.

Intervju će se obaviti istog dana u 10,30 sati, ali samo s kandidatkinjama koje su ostvarile najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.
Pravni i drugi izvori za pripremu kandidatkinja za provjeru znanja objavljeni su na web-stranici Općine Kanfanar www.kanfanar.hr dana 01. prosinca 2010. godine.

Za sve informacije možete se obratiti na telefon 052/825-003.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital