Accessibility icon

Osnivačka i izborna skupština LAG-a Rovinjština

Objavljeno: 28. lipnja 2013. u kategoriji

ORGANIZACIJSKI ODBOR
ZA OSNIVANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE ROVINJŠINA

POZIVA VAS

Na

OSNIVAČKU I IZBORNU SKUPŠTINU
LOKALNE AKCIJSKE GRUPE (LAG) „ROVINJŠTINA“

koja će se održati u utorak 02.srpnja 2013. godine u sali Doma Kulture, Trg M.Tita u Rovinj s početkom u 19:00 sati

Dnevni red
1.    Otvaranje Osnivačke i izborne Skupštine Lokalne akcijske grupe „Rovinjština“,
2.    Usvajanje Poslovnika o radu Osnivačke i izborne Skupštine Lokalne akcijske grupe „Rovinjština“,
3.    Usvajanje dnevnog reda Osnivačke i izborne Skupštine Lokalne akcijske grupe „Rovinjština“
4.    Izbor radnih tijela Osnivačke i izborne Skupštine:
  a)    Radnog predsjedništva,
  b)    Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
  c)    Verifikacijske komisije,
  d)    Kandidacijsko-izborne komisije,
5.    Izbor Predsjednika Lokalne akcijske grupe „Rovinjština“,
6.    Izbor Dopredsjednika Lokalne akcijske grupe „Rovinjština“,
7.    Izbor Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Rovinjština“,
8.    Izbor Nadzornog odbora Lokalne akcijske grupe „Rovinjština“,
9.    Donošenje Statuta Lokalne akcijske grupe „Rovinjština“,
10.    Odluka o pokretanju postupka za upis Lokalne akcijske grupe „Rovinjština“, u Registar udruga,
11.    Razno.

Organizacijski odbor za osnivanje
Lokalne akcijske grupe Rovinjština

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital