Accessibility icon

Općina Kanfanar dobila sredstva Europske unije za Izmjene i dopune PPUO Kanfanar

Objavljeno: 1. lipnja 2016. u kategoriji

 

Općina Kanfanar je prošle godine pokrenula postupak Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja sa ciljem da se plan uskladi sa promjenama Zakona o prostornom uređenju. Navedeni projekt Općina je prijavila na Natječaj za financiranje koji je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama 25/15, od 06. ožujka 2015. godine, i to Natječaj za provedbu podmjere 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti”– provedba operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”.

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je 13. svibnja 2016. godine Općini Kanfanar Odluku o dodjeli sredstava, kojom se Općini Kanfanar dodjeljuje najviša potpora u iznosu od 48.750,00 kuna, odnosno u potpunosti se financira navedeni projekt. Dodijeljena sredstva sufinancira Europska unija sa 85% (41.437,50 kn) i Republika Hrvatska sa 15% (7.312,50 kn). Prijava Općine Kanfanar je na konačnoj rang listi od 328 prijava rangirana na visoko drugo mjesto. Uspjeh na ovom natječaju za sredstva Europske unije veseli i ohrabruje pred nove natječaje koji slijede za zahtjevnije i financijski veće projekte.

 

Navedene Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Kanfanar donesene su 24. kolovoza 2015. godine. Njima je Općina Kanfanar iskoristila mogućnost ali i obavezu iz Zakona o prostornom uređenju, te definirala uređene dijelove neizgrađenog građevinskog područja, čime je od 176 ha neizgrađenog dijela građevinskog područja uspjela smanjiti na samo 16 ha neuređenog dijela. Uređeni dio je onaj koji je uređen infrastrukturom, odvodnjom, i elektro naponskom mrežom i prema Zakonu na navedenom je području moguća gradnja prema odredbama PPUO Kanfanar, dok je za neuređene dijelove potrebno izraditi urbanističke planove.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital