Accessibility icon

Odobrena bespovratna EU sredstava za projekt „Otpad odvoji pa održivo gospodari“

Objavljeno: 18. travnja 2018. u kategoriji

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 15. siječnja 2018. godine Poziv za dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifični cilj – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

                

U sklopu navedenog, Gradu Rovinju kao prijavitelju, odobreno je financiranje projekta „Otpad odvoji pa održivo gospodari“, koji će se provoditi na području grada Rovinja i općina Kanfanar, Bale i Žminj.

 

Provedba odabranih aktivnosti doprinosi ispunjenju općeg cilja projekta, tj. podizanju svijesti građana o važnosti učinkovitog gospodarenja otpadom kroz edukaciju o sljedećim temama:

•             sprječavanje nastanka otpada,

•             pravilno odvajanje otpada u kućanstvima,

•             kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta,

što će rezultirati poželjnim postupanjem građana s otpadom i u konačnici dovesti do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta.

                

Projektu su dodijeljena sredstva EU u iznosu od 440.214,90 HRK a predviđeno trajanje projekta je 20 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava.

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital