Accessibility icon

ODLUKE I ZAKLJUČCI

Objavljeno: 8. travnja 2009. u kategoriji

ODLUKE I ZAKLJUČCI

sa 05/2009. sjednice Općinskog poglavarstva Općine Kanfanar održane dana 01. travnja  2009. godine

 

Donesene su slijedeće odluke i zaključci:

 

 

1. ODLUKA

 

O osnivanju postrojbi civilne zaštite Općine Kanfanar

 

 

2. ZAKLJUČAK

 

Utvrđuje se prijedlog Rješenja o imenovanju članova

Stožera zaštite i spašavanja Općine Kanfanar

 

 Za načelnika Stožera zaštite i spašavanja imenuje se Graciano Sironić – zamjenik načelnika Općine Kanfanar a za članove imenuju se: Edi Mendica – zapovjednik PVZ, Sandro Jurman – Pročelnik JUO, Kristijan Orešković – predstavnik PP Rovinj, Boris Perković – djelatnik DUZS Područni ured Pazin/Pula, Vilim Kremenić – liječnik, Dalibor Bastijančić – direktor Limske drage d.o.o. te Danijel Bastijančić – zapovjednik DVD Kanfanar.

 

 

3. ZAKLJUČAK

 

Utvrđuje se prijedlog Zaključka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kanfanar za 2009. godinu

 

 

4. ODLUKA

 

O izradi Programa ukupnog razvoja na području Općine Kanfanar

 

Program ukupnog razvoja kojem je cilj definiranje optimalnog modela planiranja ukupnog razvoja JLS u obliku Programa ukupnog razvoja koji omogućuje JLS planiranje, provedbu, kontrolu i evaluaciju gospodarskog razvitka u periodu do pet godina. Rok izrade Programa je 6 mjeseci. PUR se izrađuje u sedam faza a svaka faza iziskuje određeno vrijeme. Oformiti će se radna grupa koja će zajedno sa stručnjacima tvrtke Micro grupa d.o.o. koji su i dostavili ovu ponudu. Cijena ponude iznosi 69.000,00 kuna + PDV.

 

 

5. ODLUKA

 

Za izvođača radova na održavanju javne rasvjete na području Općine Kanfanar za 2009. godine izabire se tvrtka TIM _ WATS d.o.o. Rovinj, 1. istarske  brigade 14 u mjesečnom iznosu od 3.713,00 kuna. Ovlašćuje se općinski načelnik da potpiše Ugovor s izvođačem.

 

 

6. ODLUKA

 

Za izvođača usluga za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova, komunalnog opremanja i uređenja za 2009. godinu izabire se tvrtka Flacius et fili d.o.o. Medulin, Sad 13 po cijeni od 30.000,00 kuna + PDV godišnje. Ovlašćuje se općinski načelnik da potpiše Ugovor s izvođačem.

 

 

7.

Tvrtka Ghizzoni d.o.o. sa sjedištem u  Rijeci podnijela zahtjev za prekop ceste u industrijskoj zoni radi priključenja na sustav distribucije HEP – a, te za priključenja u sustav distribucije Istarskog vodovoda. Budući da se priključci nalaze sa druge strane ceste koja vodi prema TDR – u potrebno je navedeno prekopavanje

 

ZAKLJUČAK

 

Nalaže se  tvrtci Ghizzoni d.o.o. sa sjedištem u Rijeci da potraži drugo rješenje kojim bi se izbjeglo prekopavanje ceste u Industrijskoj zoni Kanfanar.

 

 

8. ZAKLJUČAK

 

Prihvaća se prijedlog voznog reda

 Hrvatskih željeznica za 2009/2010. godinu

 

 

9.

Upravni odjel za prostorno planiranje i gradnju, odsjek Rovinj podnio zahtjev za obračun komunalnog doprinosa za gradnju vatrogasnog doma u Kanfanaru investitora DVD Kanfanar. Budući da  čl. 5 Odluke o komunalnom doprinosu Općinsko poglavarstvo svojom Odlukom u mogućnosti je osloboditi od komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine od javnog značaja za Općinu Kanfanar

 

ODLUKA

 

Temeljem čl. 5. Odluke o komunalnom doprinosu oslobađa se DVD Kanfanar od plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju vatrogasne postaje u Kanfanaru.

 

 

10. ZAKLJUČAK

 

Općina Kanfanar dodijeljuje Lovačkom društvu «Golub» Kanfanar financijsku pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna radi sanacije i održavanja lokava na području lovišta Kanfanar.

 

 

11.

Načelnik je upoznao Poglavarstvo da je Dino Debeljuh, kandidat za župana podnio

zahtjev za održavanje javne tribine u Kanfanaru za 09. travnja 2009. godine. Tom prilikom potrebno je osigurati zatvorenu prostoriju za smještaj cca. 40-50 osoba.

 

ZAKLJUČAK

 

Općina Kanfanar u mogućnosti je osigurati zatvorenu prostoriju kapaciteta 30 – tak osoba koja je u vlasništvu Općine Kanfanar , a za veći kapacitet potrebno se obratiti OŠ Petra Studenca u Kanfanaru.

 

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital