Accessibility icon

Odluka o privremenom obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kanfanar

Objavljeno: 8. prosinca 2021. u kategoriji

Suglasnost za privremeno obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kanfanar, temeljem Odluke o privremenom obavljanju dimnjačarskih poslova dana je: DIMNJAK d.o.o. Osijek, Biljska cesta 66.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se:

  • provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, uređaja ili otvora za opskrbu zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova,
  • obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,
  • čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
  • poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje

FIZIČKE OSOBE

Vlasnici/korisnici za izvršenje usluga kontaktiraju Općinu putem:

  • telefona na broj: 052/825-003,
  • elektroničke pošte na: opcina@kanfanar.hr 

PRAVNE OSOBE

Vlasnici/korisnici direktno dogovaraju izvršenje usluga sa Dimnjak d.o.o., podružnica Pula:

  • telefon: 052/543-597 / faks 052/543-556
  • elektronička pošta: infopula@dimnjak.hr

 

PRIVITAK: Odluka o privremenom obavljanju dimnjačarskih usluga i Cjenik dimnjačarskih usluga za fizičke i prave osobe – Općina Kanfanar

 

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital