Accessibility icon

Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada za Općinu Kanfanar

Objavljeno: 26. siječnja 2022. u kategoriji

Komunalni servis d.o.o., kao izvršitelj usluga sakupljanja i zbrinjavanja otpada za područje Općine Kanfanar, uputio je obavijest o sakupljanju komunalnog otpada za Općinu Kanfanar u kojoj se navode:

  • lokacije, datumi i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta koje će na lokaciji Parkirališta Vala u Kanfanaru biti postavljeno 3 puta tijekom 2022. godine te vrste otpada koje se mogu dostaviti u mobilno reciklažno dvorište,
  • upute o postupanju s reciklabilnim komunalnim otpadom,
  • upute o kompostiranju,
  • informacije o preuzimanju komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge,
  • lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na javnoj površini i
  • plan prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada za Općinu Kanfanar za 2022. godinu.

 

Obavijest je dostupna na sljedećoj poveznici: Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada za Općinu Kanfanar

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital