Accessibility icon

Obavijest o održavanju Javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela Industrijske zone Kanfanar Sjever 1

Objavljeno: 7. veljače 2024. u kategoriji

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka Načelnika Općine Kanfanar, KLASA: 021-01-23-01/40, URBROJ: 2163-19-01-23-2 od 05. veljače 2024. godine, daje se

 

OBAVIJEST

o održavanju Javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela Industrijske zone Kanfanar Sjever 1

 

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela Industrijske zone Kanfanar Sjever 1 provesti će se od veljače 2024. do 09. ožujka 2024.

 

  1. Uvid u prijedlog Plana moći će se, u vrijeme trajanja Javne rasprave, izvršiti u prostoriji Jedinstvenog Upravnog Odjela Općine Kanfanar, svakog radnog dana od 08 do 11 sati, te na mrežnim stranicama Općine Općine Kanfanar kanfanar.hr

 

  1. Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela Industrijske zone Kanfanar Sjever 1 održati će se u vijećnici Općine Kanfanar u Kanfanaru 14. veljače 2024. godine s početkom u 12:00 sati.

 

  1. Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana:

– upisom u knjigu primjedbi i prijedloga u Jedinstvenom upravnom odjelu

– upisom u zapisnik o javnom izlaganju

– dostavom putem pošte na adresu: Općina Kanfanar Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar.

 

  1. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o Javnoj raspravi.

 

 

IZVJEŠĆE o provedenoj javnoj raspravi 

 

Obavijest o održavanju javne rasprave

 

1 Namjena povrsina-Model

2.1. Promet-Model

2.2. Elek_komunikacije-Model

2.3. Elektrika SN i NN-Model

2.4. Plin-Model

2.5. Vodoopskrba-Model

2.6. Odvodnja-Model

3. Uvjeti_oblici koristenja-Model

4. Nacin i uvjeti gradnje-Model

A UPU Ind zone Kanfanar sjever dio 1_2024

B UPU dijela IZ KS 1OBRAZLOZENJE

C UPU dijela IZ KS 1SAZETAK ZA JAVNOST

 

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital