Accessibility icon

Obavijest o održavanju Javne rasprave o Prijedlogu 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar

Objavljeno: 9. lipnja 2023. u kategoriji

Obavještava se javnost o početku održavanja Javne rasprave o Prijedlogu 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar.

Javna rasprava o Prijedlogu 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar provesti će se od 16. lipnja 2023. do 30. lipnja 2023.

Uvid u prijedlog Plana moći će se, u vrijeme trajanja Javne rasprave, izvršiti u prostoriji Jedinstvenog Upravnog Odjela Općine Kanfanar, svakog radnog dana od 08 do 11 sati, te na mrežnim stranicama Općine Općine Kanfanar kanfanar.hr

Javno izlaganje o Prijedlogu 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar održat će se u vijećnici Općine Kanfanar u Kanfanaru 21. lipnja 2023. godine s početkom u 12:00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana:

– upisom u knjigu primjedbi i prijedloga u Jedinstvenom upravnom odjelu

– upisom u zapisnik o javnom izlaganju

– dostavom putem pošte na adresu: Općina Kanfanar Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o Javnoj raspravi.

 

PRILOZI:

6. Izmjene i dopune PPUO Kanfanar – Prijedlog za javnu raspravu

Prilog 1A – Korištenje i namjena površina

PPUO Kanfanar – obrazloženje

Sažetak za javnost

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital