Accessibility icon

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kanfanar

Objavljeno: 6. travnja 2022. u kategoriji

Otvoreno je javno savjetovanje na temu nacrta prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kanfanar.

Savjetovanje se provodi sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN br. 140/09).

Savjetovanje s javnošću provodi Jedinstveni Upravni odjel putem općinske internetske stranice objavom nacrta općeg akta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na mail adresu odgovorne osobe upravnog tijela: opcina@kanfanar.hr putem priloženog obrasca.

Savjetovanje s javnošću traje od 6.4. do 6.5.2022. do 12:00h, a po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Općine Izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za (ne)prihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi te potom Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta dostavlja Općinskom vijeću s ostalim materijalima na razmatranje i usvajanje.

 

NACRT prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kanfanar

Obrazac_Javno savjetovanje_Otpad

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital