Accessibility icon

Nabavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Objavljeno: 22. siječnja 2021. u kategoriji

Općina Kanfanar je u suradnji sa Fondom za zaštitu i energetsku učinkovitost nabavila dodatnih 100 spremnika zapremine 120 litara za odvojeno prikupljanje kartona i papira te plastične i metalne ambalaže.

Spremnici su sufinancirani u 85% iznosu od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Spremnike će moći preuzeti građani koji još nemaju iste za odvojeno prikupljanje otpada putem sustava door-to door od strane Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj. Spremnici se nalaze u dvorištu Općine Kanfanar, a podjela će se vršiti putem komunalnog poduzeća Limska draga.

Općina Kanfanar je s nabavom spremnika za odvojeno prikupljanje otpada započela još 2014. godine kada se je i krenulo s novim načinom prikupljanja otpada, a spremnici se korisnicima daju na korištenje besplatno. Ovom dodatnom količinom spremnika podmiriti će se sve dodatne potrebe za istima koje su se u međuvremenu pojavile.

Upute za korištenje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada:

U plavi spremnik se smije odložiti: novinski i uredski papir, časopisi, katalozi, prospekti, bilježnice, papirnata i kartonska ambalaža i najlon

U plavi spremnik se nesmije odlagati: tetrapak ambalaža, plastificirane papirm mateliziranei papir, zauljeni papir i fotografije

Plavi spremnik se odvozi od strane Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj svaki utorak. Spremnik je potrebno izvući van dvorišta na ulaz u vlastitu parcel kako bi djelatnici Komunalnog servisa d.o.o.Rovinj mogli znati da je spremnik pun i da je potrebno pražnjenje. U protivnom ako spremnik nije pun nije potrebno ga izvući van dvorišta te će se isti prikupiti slijedeći utorak odnosno kada bude pun.

U žuti spremnik se smije odložiti: ambalaža deterđenata, ambalaža šampona, ambalaža prehrambenih proizvoda, limenke, konzerve, metalni poklopci i tetrapak

U žuti spremnik se nesmije odlagati: ambalaža jakih kemikalija i zapaljivih stvari, ambalaža sprejeva, ambalaža boja I lakova, plastične igračke

Žuti spremnik se odvozi od strane Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj svaku srijedu. Spremnik je potrebno izvući van dvorišta na ulaz u vlastitu parcelu kako bi djelatnici Komunalnog servisa d.o.o.Rovinj mogli znati da je spremnik pun i da je potrebno pražnjenje. U protivnom ako spremnik nije pun nije potrebno ga izvući van dvorišta te će se isti prikupiti slijedeću srijedu odnosno kada bude pun.

Pražnjenje i odvoz plavog i žutog spremnika se ne naplaćuje.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital