Accessibility icon

N A T J E Č A J ZA DODJELU STIPENDIJE ZA OBRAZOVANJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2009/10.

Objavljeno: 5. listopada 2009. u kategoriji

Na temelju članka 10. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendije (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj 05/07.) Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar raspisuje

N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJE ZA OBRAZOVANJE U
ŠKOLSKOJ GODINI  2009/10.

 

1. U školskoj godini 2009/10. Općina Kanfanar dodijelit će 1 (jednu) stipendiju učenicima srednjih škola i 5 (pet) stipendija studentima viših škola i fakulteta, koji podnesu zamolbu Općini Kanfanar i udovoljavaju uvjetima citirane Odluke.

 

2. Na stipendiju imaju pravo učenici i studenti s prebivalištem na području Općine Kanfanar a koji se školuju izvan područja Općine.

 

3. Učenici i studenti koji primaju stipendiju po drugom osnovu ne mogu biti korisnici stipendije po ovoj Odluci.

 

4. Zamolbe za stipendiju podnose se ovom Upravnom odjelu.

Uz zamolbu prilažu se potvrde prema Odluci o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija, a koja je objavljena na oglasnim pločama Općine Kanfanar.

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 20. listopada 2009. godine.
Zakašnjele zamolbe neće se uzeti u obzir.

 

Dodatne obavijesti u svezi s provedbom ovog natječaja kao i tiskane zamolbe mogu se dobiti u Općini Kanfanar ili na web stranici www.kanfanar.hr .

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendij

Zamolba za stipendiju

 

 Jedinstveni upravni odjel
Općine Kanfanar

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital