Accessibility icon

Konstituirano Dječje općinsko vijeće Općine Kanfanar

Objavljeno: 7. lipnja 2016. u kategoriji

 

U sklopu aktivnosti akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“ u utorak, 07. lipnja 2016. godine u prostorijama Općine Kanfanar održana je konstituirajuća sjednica prvog saziva Dječjeg općinskog vijeća Općine Kanfanar. Nakon provedenih izbora 25. svibnja 2016. u Osnovnoj školi Petra Studenca izabrano je 11 dječjih vijećnika i vijećnica koji čine saziv prvog Dječjeg vijeća Općine Kanfanar. Samim izborima prethodile su pripreme i isticanje kandidatura učenika. Za 11 vijećničkih mjesta svoje kandidature istaknulo je ukupno 25 učenika kandidata od 3. do 7. razreda. Temeljem ostvarenih izbornih rezultata u sastav Dječjeg općinskog vijeća izabrani su: Martina Burić i  Anđa Paulinić (predstavnici 3. razreda), Ivan Haubrich i Nino Marić (predstavnici 4. razreda), Lana Kranjčić i Mauro Orbanić (predstavnici 5. razreda), Korina Sošić i Jan Vidulin (predstavnici 6. razreda), Gaja Matika i Leon Kristian Antončić (predstavnici 7. razreda) te Dora Cerin (predstavnik područne škole Sošići). 

 

Konstituirajuća sjednica protekla je u svečanom ozračju, a otvorio ju je općinski načelnik Sandro Jurman koji je čestitao izabranim vijećnicima, zaželio uspješan rad, pozvao na suradnju te poručio da će se zauzeti za njihove ideje i vizije kako bi Općina Kanfanar bila istinski prijatelj djece i sredina bogata i poticajna za najmlađe. Uslijedio je radni dio sjednice utvrđivanjem kvoruma te upoznavanjem vijećnika sa Statutom Dječjeg općinskog vijeća kojim su regulirani i izbori za predsjednika i zamjenika Dječjeg općinskog vijeća, odnosno dječjeg načelnika i njegovog zamjenika. Nakon istaknutih kandidatura za spomenute funkcije od strane dječjih vijećnika i vijećnica javnim glasovanjem za prvog predsjednika Dječjeg općinskog vijeća izabran je Leon Kristian Antončić, a za njegovog zamjenika Jan Vidulin. Izbori su protekli u demokratskom i nadasve prijateljskom ozračju, a kandidati su u svojem predstavljanju jasno iznijeli svoje ideje o stvaranju „općine po mjeri djeteta“.  Na osnovu izrečenih ideja moglo se jasno vidjeti da su izabrani čelnici, kao i svi ostali vijećnici ozbiljno prihvatili svoju funkciju te će se u budućnosti njihov glas u ime najmlađih žitelja Općine Kanfanar koje predstavljaju itekako čuti.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital