Accessibility icon

Javno savjetovanje za Nacrt prijedloga Plana djelovanja civilne zaštite za Grad Rovinj – Rovigno i Općine Bale-Valle, Kanfanar i Žminj

Objavljeno: 26. rujna 2022. u kategoriji

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine RH“, broj 25/13. i 85/15.), Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata («Narodne novine», br. 140/09), te članku 54. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja («Narodne novine», br. 66/21) Općina Kanfanar objavljuje Nacrt prijedloga Plana djelovanja civilne zaštite za Grad Rovinj – Rovigno i Općine Bale-Valle, Kanfanar i Žminj izrađenog od strane ovlaštenika ALFA-ATEST d.o.o. iz Splita. Na nacrt prijedloga odluke zainteresirane osobe mogu najkasnije do 27. listopada 2022. godine, dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Općina Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar ili na e-mail adresu: procelnik@kanfanar.hr

 

Zaključak načelnika 

Zajednički plan djelovanja civilne zaštite

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital