Accessibility icon

JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE KANFANAR

Objavljeno: 27. siječnja 2011. u kategoriji

Na temelju članka 30. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (,,Narodne novine”, broj: 152/08 i 21/10.) i članka 43. Statuta Općine Kanfanar (,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj: 02/09.), Općinski načelnik Općine Kanfanar, 25. siječnja 2011. godine, objavljuje

 
 
JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA
RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE KANFANAR

 
 
I.    Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području  Općine Kanfanar biti će na javnom uvidu petnaest (15) dana u vijećnici Općine Kanfanar, na adresi: Trg Marka Zeljka 6, Kanfanar, u periodu od 31. siječnja 2011. do 15. veljače 2011. godine, svakim radnim danom od 11,00 do 14,00 sati.

II.    Na javnom uvidu izložiti će se tekstualni dio Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske te grafički prikaz na kopijama katastarskog plana.

III.    Na izloženi Prijedlog Programa zainteresirane osobe mogu dati prigovore najkasnije u roku osam (8) dana od isteka roka javnog uvida.
Prigovori se mogu izjaviti upisom u Knjigu prigovora na javnom uvidu ili u pisanom obliku dostaviti osobno u Općinu Kanfanar ili putem pošte na adresu Općina Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar. Prigovori koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi konačnog Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

 
IV.    O podnesenim prigovorima odlučuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana.

V.    Nakon odlučivanja o prigovorima Program s popratnom dokumentacijom dostavlja se na suglasnost nadležnom Ministarstvu.

 
Općinski načelnik
Sandro Jurman

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital