Accessibility icon

Javni poziv Ministarstva turizma „Konkurentnost turističkog gospodarstva“

Objavljeno: 29. travnja 2016. u kategoriji

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, koji je namijenjen subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačkim domaćinstvima (OPG-ovima koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge) i fizičkim osobama – privatnim iznajmljivačima.
 

S ukupno 23.700.000 kuna, Ministarstvo turizma će sufinancirati projekte za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, razvoj i unapređenje seoskog turizma, unapređenje obiteljskog smještaja te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, i to kroz program dodjele bespovratnih potpora sastavljen od četiri mjere:


A – Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti ugostiteljskih objekata (hoteli, kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG, privatni iznajmljivači) – primjeri ulaganja: obnova i opremanje hotela, izgradnja bazena, ulaganja u zeleno poduzetništvo, kampovi i kamp odredišta, uređenje izletišta, kušanica, vinotočja, unapređenje sportsko-rekreativnih sadržaja itd.;

B – Razvoj posebnih oblika turizmaprimjeri ulaganja: aktivnosti vezane uz razvoj ruralnog, planinskog, pustolovnog i sportsko-rekreativnog turizma, zabavni i tematski parkovi, kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa itd.;

C – Sigurnost ulaganja se odnose na provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima;

D – Prepoznatljivost (plasman otočnih proizvoda kroz turizam) – ulaganja se odnose na plasman otočnih proizvoda kroz turizma koji nose oznaku „Hrvatski otočni proizvod“.

 

Udio financijske potpore Ministarstva turizma može iznositi do najviše 60% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C gdje intenzitet potpore može biti do 100% prihvatljivih troškova.
 

Informacije o uvjetima i načinu prijave nalaze se na mrežnim stranicama Ministarstva turizma u rubrici Javni pozivi (http://mint.hr/default.aspx?id=370), a rok za prijavu projekata je 31.5.2016.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital