Accessibility icon

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na našem području

Objavljeno: 7. travnja 2017. u kategoriji

 

Općina Kanfanar sudjeluje u izradi projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Rovinj-Rovigno, Općina Bale-Valle, Općina Kanfanar, Općina Svetvinčenat, Grad Vodnjan-Dignano i Općina Žminj. Nositelj projekta je Grad Rovinj-Rovigno. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

 

Sukladno strukturnim pravilima ONP-a, nositelj projekta dana 5.4.2017. pokreće javnu raspravu o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja.

 

Svi podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana primati će se zaključno do 5.5.2017. putem elektroničke pošte, na adresu: javna.rasprava.NGA@rovinj.hr.

 

Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na ovim stranicama u rubrici “Dokumenti za download”:

 

 – Obavijest o pokretanju javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja 

 – Nacrt PRŠI 

 – Prilog 3 nacrta PRŠI 

 – Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital