Accessibility icon

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Okreti

Objavljeno: 2. veljače 2021. u kategoriji

Javna Rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Okreti provesti će se od 9.  veljače 2021. do 10. ožujka 2021. godine.

Uvid u prijedlog Plana moći će se, u vrijeme trajanja Javne rasprave, izvršiti u prostoriji Jedinstvenog Upravnog Odjela Općine Kanfanar, svakog radnog dana od 08 do 11 sati, te na mrežnim stranicama Općine Općine Kanfanar.

Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Okreti održati će se u Domu Mladih u Kanfanaru 04. ožujka 2021. godine s početkom u 13:00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana:

– upisom u knjigu primjedbi i prijedloga u Jedinstvenom upravnom odjelu

– upisom u zapisnik o javnom izlaganju

– dostavom putem pošte na adresu: Općina Kanfanar Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o Javnoj raspravi.

Javno izlaganje održati će se sukladno važećoj Odluci stožera civilne zaštite o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja. Svi sudionici na javnom izlaganju dužni su se pridržavati propisanih epidemioloških mjera.

 

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Okreti

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Okreti

 

a tekst UPU PZ Okreti_2021

b UPU Okreti OBRAZLOZENJE

c UPU Okreti SAZETAK

10 Namjena UPU PZ Okreti-Model

30 Oblici koristenja UPU PZ Okreti-Model

26 Odvodnja UPU PZ Okreti-Model

25 Voda UPU PZ Okreti-Model

24 Plin UPU PZ Okreti-Model

23 Elektro UPU PZ Okreti-Model

22 EKI UPU PZ Okreti-Model

21 Promet UPU PZ Okreti-Model

40 Nacin i uvjeti U RADU UPU PZ Okreti-Model

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital