Accessibility icon

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Objavljeno: 27. studenoga 2017. u kategoriji

Općina Kanfanar na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17) obavještava javnost o održavanju

 

 

 

JAVNE RASPRAVE 

o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za razdoblje 

od 2017. do 2022. godine

 

 

 

1. Objavljuje se Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za razdoblje od 2017. do 2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi od strane zainteresirane javnosti.

 

2. Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 28.12.2017. godine.

 

3. Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom može se izvršiti radnim danom u razdoblju od 27.11.2017. do 28.12.2017. godine, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kanfanar od 08:00 do 11:00 sati.

 

4. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Plana gospodarenja otpadom mogu se dati usmeno, na zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja uvida, dostavom putem pošte na adresu Općine Kanfanar Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar ili dostavom na e-mail adresu: procelnik@kanfanar.hr

 

5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

KLASA: 351-01/17-01/7

URBROJ: 2171/03-01-17-1

Kanfanar, 27. studeni 2017. godine

 

 

 

 

OPĆINA KANFANAR

Jedinstveni upravni odjel

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital