Accessibility icon

DODIJELJENA KONCESIJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Objavljeno: 15. veljače 2010. u kategoriji

Općina Kanfanar dodijelila je Tvornici duhana Rovinj koncesiju za obavljanje poslova odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Kanfanar na temelju javnog natječaja koji je objavljen krajem prošle godine. Naknada za koncesiju će se uplaćivati Općini Kanfanar, a naknada za najam pročistača Limskoj dragi d.o.o. Koncesija je sklopljena na razdoblje od tri godine.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital