Accessibility icon

Biračka mjesta u Općini Kanfanar

Objavljeno: 22. studenoga 2011. u kategoriji

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO
VIII IZBORNE JEDINICE
Klasa: 013-02/11-01/23
Urbroj: 2163-11-01-1-142
Pazin,  22. studenog 2011.g.

    Na temelju 61. točka 2. i članka 62. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor («Narodne novine» 120/11 – pročišćeni tekst) Izborno povjerenstvo VIII Izborne jedinice, donosi

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

    Za područje VIII. Izborne jedinice i XII Izborne jedinice (za birače koji glasuju na području VIII Izborne jedinice) određuju se biračka mjesta:

OPĆINA KANFANAR

1. Biračko mjesto broj 1 – u KANFANARU, Osnovna škola «Petra Studenca», Dvigradska br. 3,  obuhvaća birače s prebivalištem u Kanfanaru i Okretima.

2. Biračko mjesto broj 2 – u SOŠIĆIMA, Područna osnovna škola u Sošićima, obuhvaća birače s prebivalištem u Sošićima, Brajkovićima, Bubanima, Kurilima, Limskom kanalu, Matohancima, Pilkovićima, Putinima, Šorićima i Žuntićima.

3. Biračko mjesto broj 3 – u BARATU, Osnovna škola u Baratu, obuhvaća birače s prebivalištem u Baratu, Červarima, Draguzetima, Dubravcima i Ladićima.

4. Biračko mjesto broj 4 – u MRGANIMA, na kućnom broju 45, obuhvaća birače s prebivalištem u Mrganima, Juralu i Korenićima.

5. Biračko mjesto broj 5 – u MARIĆIMA, Društveni dom u Marićima, obuhvaća birače s prebivalištem u Marićima, Burićima i Maružinima.
 

  PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
                                   VIII IZBORNE JEDINICE

                                                      Iztok Krbec, v.r.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital