Accessibility icon

Mobilno reciklažno dvorište u Kanfanaru 9.12.2023.

Objavljeno: 8. prosinca 2023. u kategoriji

Sukladno obavijesti o sakupljanju komunalnog otpada za općinu Kanfanar, Komunalni servis d.o.o. dana 09.12.2023. godine planira putem mobilnog reciklažnog dvorišta odvojeno sakupljati komunalni otpad.

Mobilno reciklažno dvorište nalazit će se na lokaciji na lokaciji Trg Marka Zelka 3, Kanfanar od 8,00 do 13,00 sati.

 

U mobilno reciklažno dvorište može se  odložiti sljedeće vrste otpada:

– papir i karton,

– ambalaža od plastike, metala i stakla,

– ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,

– ostala plastika, staklo i metali,

– tekstil,

– baterije i akumulatori,

– lijekovi,

– boje, tinta, ljepila, smole,

– otpadna ulja (i jestiva i motorna),

– otpadne gume,

– glomazni otpad

– EE otpad,

– fluorescentne i štedne žarulje

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital