Accessibility icon

Završila prva faza postavljanja turističke signalizacije u Općini Kanfanar

Objavljeno: 29. studenoga 2019. u kategoriji

U Kanfanaru i duž glavne ceste Kanfanar – Rovinj završilo je postavljanje smeđe (turističke) signalizacije, odnosno prva faza ovog projekta koji obuhvaća postavljanje turističke signalizacije na području cijele Općine Kanfanar.

Uz potporu Upravnog odjela za turizam Istarske županije i Općine Kanfanar, projekt je realizirala Turistička zajednica Općine Kanfanar, sukladno prethodno izrađenom prometnom elaboratu za postavljanje turističke signalizacije. S obzirom na obuhvat projekta, koji podrazumijeva postavljanje ukupno preko 240 putokaznih tabli u cijeloj općini, isti je podijeljen na nekoliko faza, a u ovoj prvoj fazi turistička je signalizacija postavljena za najznačajnije lokacije, objekte i sadržaje u glavnom naselju općine te uz glavnu prometnicu (Kanfanar – Rovinj), čime se omogućuje lakše snalaženje u prostoru za posjetitelje. Turistička je signalizacija postavljena za bitne punktove u središtu Kanfanara (ambulanta, pošta, turistički ured, ljekarna…) te obrte, sportske i društvene objekte, crkve, vinare, ugostiteljske objekte, zaštićena prirodna i kulturna dobra te veća poduzeća koja se nalaze na projektnom obuhvatu. U sljedećim fazama turistička signalizacija postavit će se i po drugim mjestima u općini, također za turističke i ugostiteljske sadržaje, OPG-ove, kulturno-povijesne i prirodne znamenitosti itd.

Ukupan trošak realizacije ove faze projekta iznosio je 73.272,50 kuna, a dio sredstava osiguran je kroz javni poziv Upravnog odjela za turizam Istarske županije namijenjen poticanju turističkih manifestacija, proizvoda i projekata na turistički manje razvijenim područjima Istarske županije.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital