Accessibility icon

Sjednica Općinskog vijeća 9.

Objavljeno: 25. svibnja 2018. u kategoriji

U srijedu, 30. svibnja 2018. godine s početkom u 20,00 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 09. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 

1.  Verifikacija zapisnika sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

2.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2017. godinu,

3.  Operativni i financijski izvještaj komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar za 2017. godinu, 

   A) Odluka o usvajanju operativnog i financijskog izvještaja komunalnog poduzeća Limska draga     d.o.o. za 2017. godinu,

   B) Odluka o donošenju Bilješki uz financijske izvještaje komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. za 2017. godinu,

   C) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu,

   D) Odluka o raspodjeli dobiti za 2017. godinu,

   E) Odluka o davanju razrješnice upravi društva komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. za 2017. godinu,

   F) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. za 2017. godinu,

4.  Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar,

5.  Izvješće o radu načelnika srpanj – prosinac 2017. godine,

6.  Odluka o otuđivanju nekretnine u vlasništvu Općine Kanfanar neposrednom prodajom,

7.  Odluka o otuđivanju nekretnine u vlasništvu Općine Kanfanar neposrednom prodajom,

8.  Razno. 

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital