Accessibility icon

Sjednica Općinskog vijeća 7/2016.

Objavljeno: 12. rujna 2016. u kategoriji

U utorak, 13. rujna 2016. godine sa početkom u 20,00 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 07/2016. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 

1.  Verifikacija zapisnika sa 06/2016. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

2.  Odluka o dodjeli nagrada i priznanja Općine Kanfanar,

       A) Odluka o dodjeli Plakete Općine Kanfanar Boćarskom klubu Sošići,

       B) Odluka o dodjeli Plakete Općine Kanfanar Župnom zboru crkve Sv. Silvestra u Kanfanaru,

3.  Odluka o prihvaćanju ponude za kupoprodaju nekretnina,

4.  Izvješće o radu Načelnika Općine Kanfanar za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine,

5.  Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 3310 k.o. Sošići,

6.  Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 4350/1 k.o. Kanfanar,

7.  Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi k.č. 3316 k.o. Sošići,

8.  Razno. 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital