Accessibility icon

Sjednica Općinskog vijeća 4/2016.

Objavljeno: 29. ožujka 2016. u kategoriji

U srijedu, 30. ožujka 2016. godine sa početkom u 19,30 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 04/2016. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 

1. Verifikacija zapisnika sa 03/2016. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

2. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Kanfanar,

3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2015. godinu,

4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2015. godinu,

5. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kanfanar za 2015. godinu,

6. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete,

7. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalne djelatnosti obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

8. Izvješće o radu načelnika Općine Kanfanar za razdoblje lipanj – prosinac 2015. godine,

9. Operativni i financijski Izvještaj komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar za 2015. godinu,

   A) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu,

   B) Odluka o raspodjeli dobiti za 2015. godinu,

   C) Odluka o davanju razrješnice upravi društva Limska draga d.o.o. Kanfanar za 2015. godinu,

   D) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Limske drage d.o.o. Kanfanar za 2015. godinu,

10. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama o držanju kućnih ljubimaca na području Općine Kanfanar

11. Razno. 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital