Accessibility icon

Sjednica Općinskog vijeća 19.

Objavljeno: 24. svibnja 2019. u kategoriji

U četvrtak, 30. svibnja 2019. godine s početkom u 20,00 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva,

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2018. godinu,

4. Operativni i financijski izvještaj komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. Kanfanar za 2018. godinu

a) Odluka o usvajanju operativnog i financijskog izvještaja komunalnog poduzeća Limska draga  d.o.o. za 2018. godinu

b) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu

c) Odluka o raspodjeli dobiti za 2018. godinu

d) Odluka o davanju razrješnice upravi društva komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. za 2018. godinu

e) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru komunalnog poduzeća Limska draga d.o.o. za 2018. godinu

5. Izvještaj trgovačkog društva Kanfanar odvodnja d.o.o.  za 2018. godinu

a) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu

b) Odluka o raspodjeli i pokriću gubitka za 2018. godinu

c) Odluka o davanju razrješnice upravi društva trgovačkog društva Kanfanar Odvodnja d.o.o. za 2018. godinu

6. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

7. Razno

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital