Accessibility icon

Sjednica Općinskog vijeća 06/1012.

Objavljeno: 16. studenoga 2012. u kategoriji

 

U utorak 20. studenog  2012. godine sa početkom u 18,30 sati, u prostorijama Općine
Kanfanar održati će se 06/2012. sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

 
1.            Verifikacija zapisnika sa 05/2012. sjednice Općinskog vijeća Općine Kanfanar,
2.            II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kanfanar za 2012. godinu,
3.            Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2012. godinu,
4.            Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kanfanar za 2012. godinu,
5.            Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kanfanar,
6.            Plan civilne zaštite Općine Kanfanar,
7.            Plan zaštite i spašavanja Općine Kanfanar,
8.            Odluka o otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine Kanfanar,
9.            Razno.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital