Accessibility icon

Prva, konstutirajuća Sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar

Objavljeno: 13. lipnja 2013. u kategoriji

U četvrtak 13. lipnja 2013. godine sa početkom u 18,30 sati, u prostorijama Općine Kanfanar održati će se prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kanfanar uz slijedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma
2. Izbor  Mandatnog povjerenstva
3. Izviješće Mandatnog povjerenstva
    – verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
    – utvrđivanje  člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom
4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća
5. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
6. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital