Accessibility icon

POZIV ZA TESTIRANJE – RADNO MJESTO SPREMAČ

Objavljeno: 17. siječnja 2017. u kategoriji

Klasa: 112-02/16-01/3

Urbroj: 2171/03-01-16-4

Kanfanar, 17. siječnja 2017.

 

POZIV NA TESTIRANJE

 

Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11), v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kanfanar, raspisao je Javni natječaj za prijem u službu namještenika na neodređeno vrijeme objavljen u ˝Narodnim novinama˝ broj 123/2016, dana 30. prosinca 2016. godine na radno mjesto: spremač – 1 izvršitelj/ica.

U tekstu javnog natječaja navedeno je da će se za kandidate prijavljene na javni natječaj – koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli pravovremenu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, provesti testiranje/razgovori.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu namještenika na neodređeno vrijeme, na pola radnog vremena za radno mjesto spremač, uz probni rad od tri (3) mjeseca, na svojoj sjednici održanoj dana 17. siječnja 2017.  godine razmotrilo je sve pristigle prijave na natječaj te utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta iz natječaja.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati  koji su dostavili pravovremenu i potpunu dokumentaciju te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i osobe koje nisu podnijele pravovremenu i potpunu prijavu na javni natječaj, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i ne mogu pristupiti testiranju.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu namještenika na neodređeno vrijeme, na pola radnog vremena za radno mjesto spremač, uz probni rad od tri (3) mjeseca, utvrdilo je listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te se na testiranje pozivaju sljedeći kandidati:      

 

Red. broj:Pristupnik

 

1.Irena Bakša, Bubani 1c, 52352 Kanfanar

 

 

Pisano testiranje radi provjere znanja i interviju kandidata održati će se

dana 23. siječnja 2017. g.  u 9,00 sati u vijećnici Općine Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6, 52352 Kanfanar

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital