Accessibility icon

Poziv na javno izlaganje o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja

Objavljeno: 18. travnja 2017. u kategoriji

 

Grad Rovinj-Rovigno je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Rovinj-Rovigno, Općina Bale-Valle, Općina Kanfanar, Općina Svetvinčenat, Grad Vodnjan-Dignano i Općina Žminj. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

 

Dana 5.4.2017. pokrenuta je javna rasprava, a u petak 21. travnja održati će se javno izlaganje.

 

Javno izlaganje o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja održati će se uz petak 21. travnja u Domu kulture, Trg M. Tita 3,sa početkom u 10.00 sati.

Arhiva novosti

Izjava o pristupačnostiPravila privatnosti Copyright © 2019. Sve prava zadržana Izrada web stranica: Play Digital